لینک های سریع
بنیادقلب فارس
 راهنمای بیماران 
 بیمه های تحت پوشش 
 انتقادات،پیشنهادات،شکایات
 آدرس بیمه های تکمیلی
 فرم ثیت نام درخواست کار 
درمانگاه

kowsar

 

 
معرفی مدیریت بیمارستان
 
 

مدیریت بیمارستان کوثر

جناب آقای سید اصغر گلشنی

کارشناس امور بیمارستانی با 36 سال سابقه مدیریت
 

خدمات و سرویس دهی بیمارستان را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟
بالاتر از انتظار
در حدانتظار
پایین تر از انتظار