لینک های سریع
بنیادقلب فارس
 راهنمای بیماران 
 بیمه های تحت پوشش 
 انتقادات،پیشنهادات،شکایات
 آدرس بیمه های تکمیلی
 فرم ثیت نام درخواست کار 
درمانگاه

kowsar

     

 

 

 

 
درمانگاه فوق تخصصی
 

      
       درمانگاه فوق تخصصی بیمارستان کوثر در 2بخش درمانگاه 1 و 2 
       در طبقه همکف و طبقه پنجم بیمارستان فعال می باشد که شامل
       کلینیک های زیر می باشد
.

       
         درمانگاه 1 شامل :

 

· کلینیک فوق تخصصی قلب و عروق

 

· هولتر نوار قلب و  فشار خون

 

· تیلت (Tilt Table Test)

 

· اکو،  اکو ازراه مری ،  استرس اکو،  تیشو داپلر

 

· پیس آنالیز


· نوار مغز، قلب

 

· نوار عصب دست و پا ، چشم و گوش

 

· تست ورزش

 

· ECP

 

· تست ریه PFT

                     . کلینیک  تخصصی اطفال

 

 
          درمانگاه 2 شامل :

 

· کلینیک گوارش

 

· اندوسکوپی و کلونوسکوپی

 

· کلینیک کلیه و مجاری ادراری

 

· یورودینامیک

 

· کلینیک جراح عمومی

 

· پانسمان

 

· کلینیک چشم

 

· لیزر چشم

 

· کلینیک گوش و حلق و بینی

 

· شستشوی گوش

 

· کلینیک زنان و زایمان

 

· کلینیک مادران باردار

 

· کلینیک ارتوپد

 

· کلینیک تغذیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پمفلت
 
 
تابلو اعلانات
 
 
شیفت