لینک های سریع
انگلیسی
 لینک ویژه بیماران
 درمانگاه
 فرم ثیت نام درخواست کار 
 بنیادقلب فارس
 

kowsar

 

 

 sono

دستگاه سونوگرافی با پلاک 5166

 
 

 دستگاه سونوگرافی با پلاک 931

 

 

دستگاه بیهوشی با پلاک 327

   دستگاه کاور کفش با پلاک 12070
   دستگاه اتوکلاو رومیزی با پلاک 935
   دستگاه اتوکلاو رومیزی با پلاک 5496
   دستگاه بالابر هیدرولیک 11 متری با پلاک 3878
 

 دو عدد هولتر فشار خون با پلاکهای 


 5918و 2371 و دو عدد هولتر نوار
 

قلب با پلاکهای 1368و 1367

 

 

نوبت دهی اینترنتی

 

 

 

کاربران آنلاین: 1
بازدید ها: 255
کاربران بازدید کننده: 234
بازدیدها از این صفحه: 255